Lid worden in maximaal 5 stappen

STAP 1:

Check zelf of u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden

Wij hebben een checklist gemaakt waarmee u stap voor stap kunt kijken of u aan de voorwaarden voor het NVA-lidmaatschap voldoet. Zo ontdekt u of uw vooropleiding en uw acupunctuuropleiding voldoen. Ook kunt u zien of er voorwaarden aan uw toelating worden verbonden. Aan de uitkomsten kunt u geen rechten ontlenen. De check gaat het handigste is als u deze eerst afdrukt. U vindt hier de checklist.

Als u denkt, na het invullen van de checklist, dat u voldoet aan de voorwaarden voor toelating lidmaatschap dan kunt u vanaf 1 juni 2018 door naar stap 2.

STAP 2 (vanaf 1 juni):

Invullen van aanvraagformulier en aanleveren bewijsmateriaal

Wat verwachten wij van u?
U vult het aanvraagformulier (na 1 juni hier te vinden) volledig in en levert het gevraagde bewijsmateriaal aan. Welk bewijsmateriaal in uw geval nodig is staat vermeld op het aanvraagformulier. U levert in elk geval bewijs aan voor uw vooropleiding en/of de door u gevolgde MBK-opleiding, en uw acupunctuuropleiding (incl. de gevolgde stage).
Als u overstapt van een andere beroepsvereniging levert u ook een bewijs lidmaatschap, een bewijs van werkervaring en een overzicht van de door u gevolgde nascholing in de lopende registratieperiode.

Wat kunt u van de NVA verwachten?
U ontvangt om te beginnen een ontvangstbevestiging. De aanvraagformulieren worden in volgorde van binnenkomst verwerkt door het secretariaat.

 • Als er informatie of bewijsmateriaal ontbreekt sturen wij u eenmaal een verzoek om deze aan te vullen.
 • Als de aanvraag volledig is en aan de voorwaarden voldoet wordt deze ter goedkeuring aan Afdeling Onderwijs en Wetenschap gestuurd.
 • Als de aanvraag volledig is, maar er nog twijfel is of (met name) de door u gevolgde vooropleiding voldoende is zal Afdeling Onderwijs en Wetenschap hier afzonderlijk naar kijken. U kunt hierover vragen ontvangen.

Afdeling Onderwijs en Wetenschap beslist over uw aanvraag.
De uitslag kan zijn:

 • Aanvraag goedgekeurd,
 • Aanvraag goedgekeurd met verplichte deelname aan bijscholingsprogramma,
 • Aanvraag goedgekeurd met verplichte deelname aan bijscholingsprogramma en na voldoen aan ontbrekende nascholingsverplichting huidige beroepsvereniging,
 • Aanvraag afgekeurd.

U ontvangt de uitslag op uw aanvraag.
Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u alle informatie die u als NVA-lid nodig heeft (onder meer Reglementen en Richtlijnen). Daarna gaat u (afhankelijk van de beslissing van Afdeling O&W) door naar stap 3, naar stap 4 of naar stap 5.
Mochten er in de motivatie van deze beslissing feitelijke onjuistheden
staan dan horen wij graag van u. Overigens is de beslissing van Afdeling
O&W (dan wel G&W) bindend

STAP 3:

Praktijkvisitatie (indien van toepassing)

Deze stap geldt alleen als u overstapt van een andere vereniging. Als u rechtstreeks van de acupunctuuropleiding komt gaat u over naar stap 4.

Wat kunt u van de NVA verwachten?
U ontvangt een (digitale) vragenlijst ter voorbereiding op uw praktijkvisitatie.

Wat verwacht de NVA van u?
U vult de (digitale) vragenlijst in en stuurt deze op naar het secretariaat. U stuurt daarnaast twee geanonimiseerde patiëntendossiers op en de link naar uw website.

Wat kunt u van de NVA verwachten?
Afdeling Gedrag en Welzijn (G&W) beoordeelt de door u ingevulde vragenlijst, uw website en de door u ingestuurde geanonimiseerde patiëntendossiers. Een visitatie in uw praktijk kan deel uitmaken van de visitatieprocedure. Na de beoordeling van vragenlijst, website en patiëntendossiers en na eventuele visitatie in uw praktijk geeft Afdeling G&W haar uitslag aan afdeling O&W.
De uitslag kan zijn:

 • Toelating
 • Toelating na aanpassingen in uw praktijkvoering (hierop zal worden gecontroleerd)

Van Afdeling O&W (evt. na aanpassingen in uw praktijkvoering) ontvangt u bericht dat door kunt naar, afhankelijk van de beslissing in stap 2, stap 4 of 5.

STAP 4

Indien deelname aan bijscholing

Deze stap geldt alleen als in stap 2 deelname aan een bijscholingsprogramma verplicht is gesteld. U ontvangt de hiervoor benodigde informatie.

Wat verwacht de NVA van u?
U meldt zich aan bij één van de acupunctuuropleidingen die de voorgeschreven bijscholing aanbieden. U stuurt een inschrijvingsbewijs op naar het NVA-secretariaat. U volgt de bijscholing gedurende uw eerste registratieperiode van drie jaar; deelname wordt gecontroleerd aan de hand van presentielijsten.
Voldoet u niet aan deze bijscholingsverplichting binnen de gestelde termijn dan volgt uitschrijving uit het lidmaatschap, zoals genoemd in het Reglement Nascholing artikel XIII.6.

STAP 5

Vervolg toelatingsprocedure

Volgens onze statutaire voorschriften worden uw naam en adres gepubliceerd op het ledengedeelte van de NVA-website en u ontvangt van het secretariaat het formulier praktijkgegevens. Indien binnen vier weken geen bezwaren op uw toelating zijn binnengekomen bij afdeling Gedrag en Welzijn gaat uw lidmaatschap in op de 1e van de daarop volgende maand, indien het ingevulde formulier praktijkgegevens met bijbehorende stukken zijn ontvangen op het secretariaat.

Blog

 • Vruchtbaarheidsproblemen-folder_web

  Acupunctuur bij IVF in het nieuws

  De Volkskrant bracht afgelopen week een bericht over Australisch onderzoek bij IVF. 'Acupunctuur tijdens een IVF-behandeling leidt niet tot meer geboorten', kopt de VK. Niet verwonderlijk, als je bedenkt dat het onderzoek is gedaan bij een relatief kleine groep vrouwen die allen drie standaardbehandelingen rondom de terugplaatsing kregen.

  Lees meer
 • Foto_tan_orgineel

  Leonard Tan

  Ik was onvoldoende tevreden over mijn reguliere handelen als fysiotherapeut en wilde meer. Dat heb ik ruimschoots gekregen. De inspiratie is ...

  Lees meer
 • Acu_en_agp

  De pijnaanvallen kwamen door de medicatie heen

  Pijn is een klacht waarmee veel mensen te maken hebben. Heel vaak gaat het om chronische pijn. Dat is pijn die langer dan drie tot zes maanden aanhoudt.

  Lees meer
 • Ren_mai_4-_poort_van_de_bron

  Poort van De Bron

  ofwel Ren Mai 4 - Guan Yuan

  In deze serie beschrijft acupuncturist Frank Roosen de acupunctuurpunten vanuit hun filosofische achtergrond. Het resultaat is een prachtige verzameling teksten die veel inzicht geven in het groeiproces van de mens.

  Lees meer
 • Kies_uw_acupuncturist_3

  Welke acupuncturist kiest u?

  In een reeks bijdragen nodigt arts en acupuncturist Koos van Kooten u uit wat zelfonderzoek te doen voordat u uw acupuncturist kiest. Immers, een goede klik tussen behandelaar en patiënt kan van belang zijn voor het welslagen van de behandeling. Dit is deel drie van drie.

  Lees meer
 • Avondvierdaagse

  De avondvierdaagse

  Wilt u weten wat u kunt doen met acupressuur? Of hoe heilzaam voeding kan zijn? In deze serie geeft Sandra Mars tips uit de Traditionele Chinese
  Geneeskunde waarmee u alledaagse kleine klachten kunt verlichten.

  Lees meer
 • Sport_en_blessures-folder_web

  Sport en blessures

  Sporten is gezond voor lichaam en geest. Dat weten we inmiddels allemaal. Maar als we te veel of te zwaar trainen, kan het onze gezondheid schaden.

  Lees meer

Blog