Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Wordt uw behandeling niet vergoed?

Sommige zorgverzekeraars weigeren uw acupunctuurbehandeling te vergoeden, terwijl u daar wel recht op heeft vanuit uw aanvullende verzekering. Mogelijk ontbreekt dan de vermelding 'lid NVA en lid KAB-koepel' op de factuur. Soms eist de zorgverzekeraar dat ook de logo's van NVA en KAB-koepel op de factuur staan. Soms is er ook iets anders aan de hand. Mocht u een dergelijk probleem onder-vinden, neemt u dan contact op met uw acupuncturist. 

Wordt uw behandeling niet vergoed?