Verschil tussen KAB en College van Toezicht

Zowel de KAB als het College van Toezicht behandelen alleen schriftelijk ingediende klachten. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Een klacht indienen namens iemand anders kan alleen onder bepaalde voorwaarden.

Geschilleninstantie KAB

De Geschilleninstantie KAB behandelt over het algemeen klachten over bejegening, communicatie, nota's en bijvoorbeeld verwachtingen over de behandelingsmethode of het resultaat van de behandeling.

College van Toezicht NVA

Bij het College van Toezicht van de NVA kunt u terecht als u een ernstige klacht over een NVA-acupuncturist heeft. Denkt u hierbij aan letsel, intimidatie, ongewenste handelingen, schending van uw privacy of andere zaken, die u niet in orde acht. Hoe de procedure bij het College van Toezicht verloopt vindt u hier.

Sancties

Het College van Toezicht van de NVA kan een sanctie opleggen aan de acupuncturist en heeft daarvoor een scala aan mogelijkheden, van licht tot zwaar, van waarschuwing tot royement. De Geschilleninstantie KAB heeft conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) sinds
01-01-2017 de bevoegdheid aan een klager een schadevergoeding tot
€ 25.000 toe te kennen.

Bindend, in beroep, naar de rechter

De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend. Dat is wettelijk zo geregeld.
Na een uitspraak van het College van Toezicht kunnen beide partijen binnen vastgestelde termijnen in beroep komen hiertegen bij het College van Beroep van de NVA. Het College van Beroep beoordeelt of het College van Toezicht de reglementen van de NVA correct heeft toegepast en een juiste procedure heeft gevolgd. De uitspraak van het College van Beroep is bindend.
Een uitspraak van het College van Beroep kan men eventueel nog gebruiken in een gerechtelijke procedure.Blog

 • Adobestock_75634003

  Ademhalen om te ontstressen

  Enige tijd terug waren op Nu.nl tips te lezen hoe je met gemak honderd jaar kunt worden. Samenvattend komt het erop neer dat het belangrijk is om de balans tussen stress en ontspanning te bewaren. Maar hoe doe je dat? Diep en langzaam ademhalen blijkt te helpen.

  Lees meer
 • Foto_tan_orgineel

  Leonard Tan

  Ik was onvoldoende tevreden over mijn reguliere handelen als fysiotherapeut en wilde meer. Dat heb ik ruimschoots gekregen. De inspiratie is ...

  Lees meer
 • Acu_en_agp

  De pijnaanvallen kwamen door de medicatie heen

  Pijn is een klacht waarmee veel mensen te maken hebben. Heel vaak gaat het om chronische pijn. Dat is pijn die langer dan drie tot zes maanden aanhoudt.

  Lees meer
 • Ren_mai_4-_poort_van_de_bron

  Poort van De Bron

  ofwel Ren Mai 4 - Guan Yuan

  In deze serie beschrijft acupuncturist Frank Roosen de acupunctuurpunten vanuit hun filosofische achtergrond. Het resultaat is een prachtige verzameling teksten die veel inzicht geven in het groeiproces van de mens.

  Lees meer
 • Kies_uw_acupuncturist_3

  Welke acupuncturist kiest u?

  In een reeks bijdragen nodigt arts en acupuncturist Koos van Kooten u uit wat zelfonderzoek te doen voordat u uw acupuncturist kiest. Immers, een goede klik tussen behandelaar en patiënt kan van belang zijn voor het welslagen van de behandeling. Dit is deel drie van drie.

  Lees meer
 • 2014-08-08_zomer_deel_3

  Ik ga op reis en neem mee … de TCG (3)

  Wilt u weten wat u kunt doen met acupressuur? Of hoe heilzaam voeding kan zijn? In deze serie geeft Sandra Mars tips uit de Traditionele Chinese Geneeskunde waarmee u alledaagse kleine klachten kunt verlichten.

  Lees meer
 • Sport_en_blessures-folder_web

  Sport en blessures

  Sporten is gezond voor lichaam en geest. Dat weten we inmiddels allemaal. Maar als we te veel of te zwaar trainen, kan het onze gezondheid schaden.

  Lees meer

Blog